Nieuws

Audio symposium Atomium 2014

atomium_bonHet symposium had plaats in het Atomium te Brussel op 09.05.2014 en had als thema Causaliteit doctrine vs praktijk.

Een schare uitmuntende sprekers lieten hun licht schijnen op dit zeer moeilijke thema. De raad van bestuur verkoos een apart deel in te richten voor de magistratuur en hoofdgriffiers ‘s morgens , een informeel moment onder de middag tijdens een walking diner waar de gasten van het prachtige panorama konden genieten en een namiddag met meer praktisch karakter voor de leden .

Categorie: