Nieuws

Update FOD Justitie CORONA

Bijkomende communicatie inzake de huidige corona-toestand (20/3/2020)

1. De werking van DGRO

De werking van DGRO is uiteraard op een ander schema georganiseerd maar de werkzaamheden lopen door ! Wij werken zo veel als mogelijk digitaal:

- Het strafregister blijft uittreksels afleveren. De loketfunctie wordt vervangen door een schriftelijke procedure.

- Het nationaal register gaat ook door en zal het accent leggen op de verwerking van de meer dan 1000 nieuwe inschrijvingen die wij de laatste 3 maanden binnenkregen.

- Via CGAB kunnen de taxatiebureaus en de centrale dienst gerechtskosten verder alle kostenstaten behandelen.

- Budget en vereffeningen werken verder van thuis uit op CGAB maar komen elke dinsdag de papieren post uit de jurisdicties ophalen en behandelen.

- Infra zal de onderhandelingen en werkzaamheden rond de lastenboeken voor het grote terroproces prioritair afwerken.

- De personeelsdiensten werken verder. Alle stukken onder mijn handtekening worden afgewerkt met een gekwalificeerde digitale handtekening. Elke donderdag worden de pappieren stukken die werden toegestuurd afgehaald en behandeld. De stukken ter ondertekening van de Koning worden nog op papier verwerkt en voorgelegd. Daartoe is een minimumbezetting voorzien.

- Alle nota’s aan de Minister of aan de inspectie van Financiën, adviesaanvragen aan de raad van State, enz… worden via digitale weg verder gestuurd en afgewerkt.

2. De legalisaties

Nu de gerechtsgebouwen slechts toegankelijk zijn voor personen die er op uitnodiging van de magistratuur urgent moeten zijn, is het systeem van legalisaties voor beëdigd vertalers moeilijker geworden. Daarom volgende regeling:

Op de meeste plaatsen moeten vertalers die hun eigen vertaling willen laten legaliseren, persoonlijk voor aanbieden op de griffie. Eventueel ook later weer ophalen. Dit vereist een fysieke toegang die niet meer gewenst is.

Zolang de strenge corona-maatregelen duren kunnen de vertalers vertalingen met de post opsturen naar de griffies, samen met een kopie van de ID-kaart van de beëdigd vertaler (bevat tevens specimen van zijn handtekening), samen met een gefrankeerde enveloppe om de vertaling na legalisatie terug te sturen naar de vertaler of een andere bestemmeling.

Op die manier worden heel wat verplaatsingen en fysieke contacten vermeden en behouden we toch de mogelijkheid om beëdigde vertalingen te kunnen aanbieden en afleveren, ook voor niet-gerechtelijke opdrachten.

3. Vele vragen rond personeelsaangelegenheden in een FAQ op intranet

Wij worden overspoeld met bijna altijd dezelfde vragen, van overal. Hierbij reeds het antwoord op de meest voorkomende: Mag ik mijn geplande en reeds toegekende vakantie annuleren ? Het is ten allen tijde mogelijk een vakantie te annuleren. Als men annuleert is men dus opnieuw aan het werk, hetzij via thuiswerk, hetzij via de beurtrol die is opgezet om de continuïteit te garanderen.

Deze en andere vragen zullen dus op intranet terug te vinden zijn onder de rubriek "covid 19" . Deze bevat ook alle richtlijnen die vanuit DGRO zijn gestuurd en nieuwe richtlijnen van Empreva.

4. Onder welke voorwaarden kunnen werken in het gerechtsgebouw al of niet doorgaan ?

De mobiele archiefploegen kunnen hun gezamenlijk werk niet op een veilige manier voortzetten. Archiefwerk wordt niet beschouwd als een essentiële opdracht in de definitie van covid 19.

Verhuisoperaties worden best uitgesteld naar een latere datum na de "veiligheidsperiode" . De interactie tussen verhuizers, infrapersoneel en lokaal gerechtspersoneel is te groot om dergelijke operatie veilig, met respect van social distancing, te kunnen laten doorgaan.

FAQ COVID-19 – 19/03/2020 voorziet dat dringende veiligheidswerken kunnen doorgaan, en zo nodig ook de plaatsing van nieuwe installaties en dit onder de correcte voorwaarden. Kleinere werven kunnen dus slechts doorgaan als de firma’s en het toezichthoudend personeel van de Regie der gebouwen hun normale werk kunnen doen in veilige omstandigheden. De Regie der Gebouwen zal een iventaris sturen van de werken die kunnen doorgaan. Of dit zo is wordt best afgestemd met de lokale of centrale Infra-dienst.

Preventief onderhoud dat niet dringend is kan best vermeden worden, tenzij dit in volledige veiligheid kan doorgaan. Ook hier is afstemming met de lokale Infra-teamleader gewenst.

Dringende werken kunnen uiteraard wel doorgaan !!

5. Wat met de beveiliging van de gerechtsgebouwen?

Ook voor de Medewerkers Toezicht en Beheer (MTB) is de uitdaging groot. Hun rol is juist mensen te benaderen die een veiligheidsrisico kunnen vormen. Daarom werden volgende afspraken gemaakt:

- Dagshiften tijdens weekdagen worden voorzien met 2 medewerkers (één in de commandopost en één mobiel inzetbaar). De aanwezigheid van 2 medewerkers is noodwendig teneinde over voldoende capaciteit te beschikken om in geval van sinister op te treden en de veiligheid te waarborgen van alle aanwezigen in het gebouw.

- Voor gerechtsgebouwen die ressorteren in de hoogste veiligheidscategorie kan een nachtshift met 1 MTB in overweging genomen worden. Sites waar inmiddels de nachtshift is geannuleerd, conform de richtlijnen van 16.03, zijn niet verplicht die te hervatten.

- Voor gerechtsgebouwen die ressorteren in de hoogste veiligheidscategorie kan een dagshift met 1 MTB tijdens het weekend in overweging genomen worden. Sites waar

 

inmiddels de dagshift tijdens het weekend is geannuleerd, conform de richtlijnen van 16.03, zijn niet verplicht die te hervatten.

Wanneer de capaciteit van het team MTB onvoldoende wordt om de dagshiften tijdens weekdagen te voorzien met 2 MTB, zal men beroep doen op agenten van G4S en zal men als volgt werken: 1 MTB + 1 G4S. Wanneer de capaciteit van het team MTB verder zou dalen, zodat men tijdens dagshiften op weekdagen niet langer systematisch minstens 1 MTB kan voorzien, zal men alsnog nachtshiften annuleren om capaciteit aan MTB vrij te maken. G4S mag dus niet ingezet worden tijdens nachtshiften.

6. Attest van de werkgever voor controlerende instanties

Gelieve als bijlage een voorbeeld van attest te vinden dat mogelijks kan gevraagd worden door sommige instanties, bv kinderopvang, politie, bij dienstreis, … U kan dit voorbeeld van de centrale diensten aanpassen aan uw specifieke situatie.

Jan BOGAERT

 

Categorie: