Nieuws

Gerechtskosten cave verjaring

Volgens art.86 van het KB van 28/12/1950 zijn de kostenstaten in strafzaken die niet werden aangeboden binnen de zes maanden na het verstrijken van het jaar waarin de kosten werden gemaakt, verjaard. De Minister van Justitie of de door hem gemachtigd ambtenaar kan de partrijen ontheffen van het verval.

Categorie: